Sociale zekerheid

Vanuit het standpunt van de sociale zekerheid is de grensarbeider iemand die in een land woont en in een ander land werkt en minstens eens per week naar zijn woonland terugkeert.

De grensarbeider is in zake sociale zekerheid beschermd door de Europese wetgeving en

  • is sociaal verzekerd in het werkland (behalve uitzonderingen)
  • heeft recht op sociale en familiale voordelen voor hem en zijn familie, net zoals alle werknemers in het werkland
  • bouwt pensioenrechten op in elk land waar hij minstens gedurende een jaar werd verzekerd.

 Voor de grensarbeiders bestaan er echter speciale regels wat betreft de vergoedingen bij ziekte en de werkloosheidsuitkeringen.

De grensarbeider moet zich inschrijven bij een ziekteverzekeringsinstelling in het werkland. Hij zal verder zijn rechten behouden op geneeskundige verzorging in zijn woonland op basis van een door de ziekteverzekering in het werkland afgeleverde verklaring dat hij daar ziekteverzekerd is (document S1 voordien E106).

De grensarbeider die volledig werkloos wordt, vraagt een werkloosheidsuitkering aan in zijn woonland.

De gepresteerde periodes in het werkland zullen in aanmerking genomen worden op basis van het document PD U1 (E 301).  Dit is een attest van de werkloosheidverzekeringsinstelling van het werkland ( België: RVA, Nederland UWV, Duitsland : Agentur für Arbeit) waarin de verzekerde periodes worden bevestigd.

Hij moet zich als werkzoekende inschrijven in het woonland en heeft het recht dit eveneens te doen in het voormalige werkland.

In principe betaalt het werkland de gezinstoelagen.  Als er echter ook een recht bestaat in het woonland (bijvoorbeeld echtgenoot werkt in het woonland) dan heeft dit recht voorrang.

Als in dit geval de gezinstoelagen hoger zijn in het werkland dan wordt van hieruit een toeslag bijbetaald.

Twee gespecialiseerde diensten geven u antwoorden op al uw vragen betreffende de sociale zekerheid.

Bureau Belgische Zaken

Bureau Duitse Zaken

Regelmatig organiseert het EURES-netwerk spreekdagen met voorlichting en advies over grensarbeid.  Zie hiervoor de agenda  op deze site.


 

euregio