Niet langer het Zorginstituut Nederland (ZI)  maar het Centraal Administratiekantoor CAK voert sinds 1 januari 2017 de regelingen uit voor, onder andere, mensen die in het buitenland wonen en inkomen uit Nederland hebben. De informatie over deze regelingen kunt u nu vinden op de website van het CAK.