Wie werkt of studeert in Nederland maar er niet woont, heeft in Nederland een BurgerServiceNummer (BSN) nodig voor zijn contacten met de overheid. Vanaf 2014 is de aanvraagprocedure gewijzigd.

Hoe en waar u een BSN aanvraagt is toegelicht in onderstaande folder.