Niet langer het Zorginstituut Nederland (ZI)  maar het Centraal Administratiekantoor CAK voert sinds 1 januari 2017 de regelingen uit voor, onder andere, mensen die in het buitenland wonen en inkomen uit Nederland hebben. De informatie over deze regelingen kunt u nu vinden op de website van het CAK.

Als u vanuit België belt, kunt u Team GWO vanaf 1 juli 2016 niet meer bereiken via het telefoonnummer 0800-90220.

U kunt vanuit België wel contact opnemen met

- de medewerkers van de Nederlandse BelastingTelefoon Buitenland: 0031-555 385 385.

- belastingkantoor Brussel/afdeling BELINTAX: 02-576 34 70 (als u belt vanuit België), 0032-2-576 34 70 (als u belt vanuit Nederland), .

Het Bureau Belgische Zaken van de Sociale verzekeringsbank in Nederland organiseert, samen met de belastingdiensten (team GWO) regelmatig Belgisch - Nederlandse spreekdagen op verschillende locaties in de grensregio met informatie en advies over grensarbeid.

De agenda vindt u hier.

Wie werkt of studeert in Nederland maar er niet woont, heeft in Nederland een BurgerServiceNummer (BSN) nodig voor zijn contacten met de overheid. Vanaf 2014 is de aanvraagprocedure gewijzigd.

Hoe en waar u een BSN aanvraagt is toegelicht in onderstaande folder.

Woont u in Nederland en werkt u in België? Dan ontvangt u jaarlijks het aangifteformulier "niet inwoner/ natuurlijke persoon" (BNI) van de Belgische belastingdienst.

Ontvangt u dit formulier niet automatisch of werkt u voor het eerst in België? Vraag dan zelf het aangifteformulier aan bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Voor hulp bij het invullen kunt u contact opnemen met het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) van de Belastingdienst in Maastricht, 0800-90 220 (zonder 0031).